drshmerling

חדשות אחרונות

השתלת שיניים – טיפולים מהירים ואפקטיביים

Posted on

ניתן לבצע ברוב המקרים ובהתאם לצורכי המטופל את עיקר הטיפול ביום אחד.

כך למשל אנו מבצעים באופן שגרתי עקירות של שיניים אבודות, השתלות וכתרים זמניים המוברגים לשתלים באופן קבוע לחצי שנה, כל זה ביום אחד.

כל מה שנותר לביצוע לאחר חצי שנה, זה לקחת מידות לכתרים הקבועים.